"gü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "gü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1086

SURE ADI AYET
Kalem (14) Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, naha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
Kalem (25) (Yoksullara yardım etmeğe) çleri yettiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.
Kalem (43) Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna ç yetiremeyecekleri nü (Kıyamet nünü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı.
Hakka (7) Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz n onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
Hakka (15) Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o n olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.
Hakka (16) Gök de yarılmış ve artık o n o da çökmeye yüz tutmuştur.
Hakka (17) Melekler onun kıyılarındadır. O n Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.
Hakka (18) O n (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.
Hakka (24) (Onlara şöyle denir:) "Geçmiş nlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için."
Hakka (37) "Onu nahkârlardan başkası yemez."
Mearic (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir nde yükselir.
Mearic (5) (Ey Muhammed!) Sen zel bir şekilde sabret.
Mearic (9) Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı nü hatırla.
Mearic (10) (O n) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.
Mearic (14) Birbirlerine gösterilirler. nahkâr kimse ister ki, o nün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.
Mearic (26) Onlar ceza nünü tasdik eden kimselerdir.
Mearic (41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim cümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.
Mearic (42) Sen onları bırak, uyarıldıkları nlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.
Mearic (44) Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o nü hatırla! İşte o, uyarıldıkları ndür.
Nuh (4) "Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin nahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Sonraki Sayfa >