"gü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "gü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1086

SURE ADI AYET
Nuh (5) Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ndüz (imana) davet ettim."
Nuh (16) ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, neşi de bir kandil yapmıştır?'
Müzzemmil (7) Çünkü ndüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
Müzzemmil (10) Onların söylediklerine sabret ve onlardan zellikle ayrıl.
Müzzemmil (14) Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı nü (kıyameti) hatırla.
Müzzemmil (17) Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir nden (kıyametten) nasıl korunursunuz?
Müzzemmil (18) O nle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve ndüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) cünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a zel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Müddessir (9) Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o n çetin bir ndür.
Müddessir (46) "Ceza nünü de yalanlıyorduk."
Kıyame (1) Kıyamet nüne yemin ederim.
Kıyame (4) Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye cümüz yeter.
Kıyame (6) "O kıyamet nü ne zaman?" diye sorar.
Kıyame (10) Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, neş ve ay bir araya getirildiği zaman, o n insan "kaçış nereye?" diyecektir.
Kıyame (12) O n varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.
Kıyame (13) O n insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
Kıyame (15) Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o n insan kendi aleyhine şahittir.
Kıyame (22) O n bir takım yüzler aydındır.
Kıyame (24) O n bir takım yüzler de asıktır.
Kıyame (30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o n sevkediliş Rabbinedir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Sonraki Sayfa >