"hü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 277

SURE ADI AYET
Ankebut (42) Şüphesiz Allah, onların, kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Rum (27) O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Lokman (27) Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Lokman (9) Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Secde (25) Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında küm verecektir.
Ahzab (1) Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
Ahzab (36) Allah ve Resûlü bir iş hakkında küm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
Ahzab (38) Allah'ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir kümdür.
Sebe (1) Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de O'na mahsustur. O, küm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Sebe (14) Süleyman'ın ölümüne kmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.
Sebe (26) De ki: "Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile küm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan,2 hakkıyla bilendir."
Sebe (27) De ki: "Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin! Hayır! (Hiçbir şey Allah'a ortak olamaz.) Aksine O, mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi Allah'tır."
Fatır (34) Şöyle derler: "Hamd, bizden znü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir."
Fatır (13) Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile kmedemezler.
Fatır (2) Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Yasin (83) Her şeyin kümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Saffat (21) Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz küm ve ayırım günüdür" denilir.
Saffat (105) "Gördüğün rüyanın kmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."
Saffat (154) Neyiniz var? Nasıl küm veriyorsunuz!
Sad (10) Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin kümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >