"hü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 277

SURE ADI AYET
Sad (22) Hani Dâvûd'un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle kmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet" dediler.
Sad (26) Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile küm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır."
Zümer (46) De ki: "Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen kmedersin."
Zümer (44) De ki: "Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin kümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz."
Zümer (42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne kmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
Zümer (15) "Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!" De ki: "Şüphesiz srana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini srana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık sranın ta kendisidir."
Zümer (3) İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında küm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.
Zümer (1) Kitab'ın indirilmesi mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Zümer (69) Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle küm verilir.
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle küm verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir.
Mümin (8) "Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, küm ve hikmet sahibisin."
Mümin (12) "Bu, sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, O'na ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık küm yüce ve büyük Allah'a aittir."
Mümin (20) Allah hak ve adâletle kmeder. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir kümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Mümin (48) Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında (böyle) küm vermiştir."
Mümin (78) Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar srana uğrarlar.
Mümin (85) Fakat, azâbımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar srana uğradılar.
Fussilet (42) Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O küm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
Fussilet (45) Andolsun! Biz Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) vermiştik de, onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer (azabın ertelenmesi ile ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal küm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
Şura (3) (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Şura (10) Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin kmü Allah'a aittir. İşte bu, Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >