"hü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 277

SURE ADI AYET
Şura (14) Onlar, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer (azabın) belli bir süreye kadar (ertelenmesi ile ilgili olarak) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hemen küm verilirdi. Onlardan sonra Kitab'a mirasçı kılınanlar da, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.
Şura (21) Yoksa, Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin kmü olmasaydı, derhal aralarında küm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap vardır.
Şura (51) Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, küm ve hikmet sahibidir.
Zuhruf (51) Firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır kümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?"
Zuhruf (84) O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O küm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Zuhruf (85) Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin kümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz.
Duhan (40) Şüphesiz, küm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
Casiye (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Casiye (16) Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, kümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
Casiye (17) Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü, aralarında küm verecektir.
Casiye (21) Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü küm veriyorlar!
Casiye (27) Göklerin ve yerin kümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün bâtıla sapanlar srana uğrayacaklardır.
Casiye (37) Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Ahkaf (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Muhammed (4) (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar küm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
Muhammed (20) İnananlar, "Keşke bir sûre indirilse!" derler. Fakat kmü apaçık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
Fetih (4) O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
Fetih (7) Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Fetih (14) Göklerin ve yerin kümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Fetih (19) Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >