"hü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 277

SURE ADI AYET
Hucurat (8) Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir
Zariyat (30) Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, küm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."
Tur (48) Rabbinin kmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et.
Kamer (55) Muktedir bir kümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.
Hadıd (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Hadıd (2) Göklerin ve yerin kümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Hadıd (5) Göklerin ve yerin kümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür.
Mücadele (3) Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu küm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Haşr (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Haşr (3) Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye kmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır.
Haşr (7) Allah'ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle kmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir.
Haşr (24) O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Mümtehine (5) "Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, küm ve hikmet sahibisin."
Mümtehine (10) Ey iman edenler! Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. (Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isteyin. Kafirler de (İslâm'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah'ın kmüdür. O, aranızda küm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
Saf (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Cuma (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, küm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.
Cuma (3) (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Tegabun (18) O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, küm ve hikmet sahibidir.
Talak (9) Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir sran oldu.
Tahrim (2) Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >