"hü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 277

SURE ADI AYET
Ta Ha (61) Mûsâ onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka srana uğramıştır."
Ta Ha (72) Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin kmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında küm verirsin."
Ta Ha (111) Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka srana uğramıştır.
Ta Ha (114) Gerçek kümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de.
Ta Ha (129) Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir küm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı.
Enbiya (78) Dâvûd ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında küm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de kümlerine şahit olmuştuk.
Enbiya (79) Biz küm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine kümranlık ve ilim vermiştik. Dâvûd ile birlikte, Allah'ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.
Enbiya (112) (Peygamber), "Ey Rabbim! Hak ile küm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân'dır" dedi.
Hac (17) Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka küm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
Hac (30) Bu böyle. Kim Allah'ın kümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında6 bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
Hac (52) Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
Hac (56) İşte o gün mülk (kümranlık) Allah'ındır. O, insanların arasında kmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.
Hac (69) Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda küm verecektir.
Müminun (27) Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce küm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."
Müminun (88) De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin kümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?"
Müminun (116) Gerçek kümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
Nur (2) Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu kmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
Nur (10) Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, küm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?
Nur (18) Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, küm ve hikmet sahibidir.
Nur (35) Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir cre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >