"hay" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "hay" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 392

SURE ADI AYET
Kalem (41) Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!
Hakka (21) Artık o, hoşnut bir hayat içindedir.
Mearic (16) hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.
Mearic (21) Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.
Mearic (39) hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Cin (10) "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"
Müddessir (16) hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.
Müddessir (37) hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.
Müddessir (53) hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.
Müddessir (54) hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir uyarıdır.
Kıyame (11) hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.
Kıyame (21) hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
Kıyame (30) hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir.
Mürselat (39) Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun!
Nebe (4) hayır, ileride bilecekler.
Nebe (5) Yine hayır; ileride bilecekler.
Naziat (13) Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.
Naziat (33) Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.
Naziat (39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki Sayfa >