"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Rad (7) İnkâr edenler, "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim in de bir yol gösteren vardır.
Rad (10) (O'na göre) inizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.
Rad (11) İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar in Allah'tan başka hbir yardımcı da yoktur.
Rad (12) O, korku ve ümit vermek in size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.
Rad (17) O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek in ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.
Rad (18) Rablerinin emrine uyanlar in mükâfâtın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak in hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar indir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır!
Rad (22) Onlar, Rablerinin rızasına ermek in sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah in harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar in dünya yurdunun iyi sonucu vardır.
Rad (29) İnanan ve salih amel işleyenler in, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.
Rad (35) Allah'a karşı gelmekten sakınanlara va'dolunan cennetin durumu şudur: Onun inden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
Rad (37) Böylece biz onu (Kur'an'ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin in ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.
Hicr (77) Şüphesiz bunda inananlar in bir ibret vardır.
Hicr (75) Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler in ibretler vardır.
Hicr (72) (Melekler Lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları inde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler.
Hicr (46) Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven inde" denilir.
Hicr (45) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler inde ve pınarlar başındadır.
Hicr (40) İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, lerinde ihlâsa erdirilmiş kulların har, onların hepsini azdıracağım" dedi.
Hicr (33) İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan in saygı ile eğilemem."
Hicr (29) Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip ine ruhumdan üflediğim zaman, onun in hemen saygı ile eğilin" demişti.
Hicr (20) Orada hem sizin in, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler in geçimlikler meydana getirdik.
Hicr (16) Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar in süsledik.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >