"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Enbiya (54) İbrahim, "Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık indesiniz" dedi.
Enbiya (58) Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye lerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça etti.
Enbiya (71) Onu Lût ile beraber kurtarıp, inde âlemler in bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
Enbiya (75) Onu rahmetimizin ine soktuk. Çünkü o, gerçekten salih kimselerdendi.
Enbiya (79) Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Dâvûd ile birlikte, Allah'ı tespih etmeleri in dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.
Enbiya (80) Bir de Davud'a, sizin in, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?
Enbiya (81) Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle inde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz.
Enbiya (82) Bir de şeytanlardan, Süleyman in dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik.
Enbiya (84) Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar in de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
Enbiya (86) Onları da rahmetimizin ine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.
Enbiya (87) Zünnûn'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar inde, "Senden başka hbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.
Enbiya (90) Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi in, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
Enbiya (92) Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun in sadece bana kulluk edin.
Enbiya (100) Onların orada derin bir çekişleri vardır! Onlar orada hbir şey işitmezler.
Enbiya (101) Şüphesiz kendileri in tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.
Enbiya (102) Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler inde ebedi olarak kalırlar.
Enbiya (106) Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum in yeterli bir mesaj vardır.
Enbiya (111) "Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin in bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır."
Hac (5) Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe indeyseniz (düşünün ki) h şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan3 yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız in (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine inizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden açıcı çift çift bitkiler bitirir.
Hac (9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak in, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >