"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Hac (67) Biz her ümmet in uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen h şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
Hac (73) Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun in toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.
Müminun (2) Onlar ki, namazlarında derin saygı indedirler.
Müminun (18) Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız in) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.
Müminun (19) Onunla sizin in hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin in pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.
Müminun (21) Hayvanlarda sizin in elbette bir ibret vardır. Onların lerindeki sütten size iririz. Onlarda sizin in daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.
Müminun (33) O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, tiğiniz şeylerden iyor."
Müminun (60) Rabblerine dönecekleri in verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,
Müminun (63) Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet indedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.
Müminun (64) Nihayet refah ve bolluk inde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar
Müminun (75) Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları inde bocalayıp kalırlardı.
Müminun (77) Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun inde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.
Müminun (78) Halbuki O, sizin in kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
Müminun (94) De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin inde bulundurma."
Müminun (108) Allah, "Aşağılık inde kalın orada, artık benimle konuşmayın!" der.
Nur (1) Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız in onda apaçık âyetler indirdik.
Nur (11) O ağır iftirayı uyduranlar, sizin inizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz in kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin in bir hayırdır. Onlardan her biri in, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen in ise ağır bir azap vardır.
Nur (14) Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, ine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!
Nur (17) Eğer inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dönmemeniz in Allah size öğüt veriyor.
Nur (19) İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar in dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >