"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Sad (4) Kafirler, kendilerine lerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır."
Sad (8) İçlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir (Kur'an) imizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim Zikrimden (Kur'an'-dan) şüphe indedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.
Sad (25) Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun in bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.
Sad (26) Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar in hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır."
Sad (40) Şüphesiz katımızda onun in bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.
Sad (42) Biz de ona, "Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve ecek soğuk bir su" dedik.
Sad (50) Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar in elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.
Sad (51) Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve ecekler isterler.
Sad (53) İşte bunlar, hesap günü in size vaad edilenlerdir.
Sad (56) İşte böyle! Şüphesiz azgınlar in elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!
Sad (72) "Onu şekillendirip ine ruhumdan üflediğim zaman onun in saygı ile eğilin."
Sad (83) İblis, "Senin şerefine andolsun ki, lerinden ihlâslı kulların har, elbette onların hepsini azdıracağım" dedi.
Sad (87) "Bu Kur'an âlemler in ancak bir öğüttür."
Zümer (60) Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar in cehennemde bir yer mi yok!?
Zümer (58) Yahut azabı gördüğünde, "Keşke benim in dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam" demesin.
Zümer (52) Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum in elbette ibretler vardır.
Zümer (47) Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak in elbette onları verirlerdi. Artık, h hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.
Zümer (42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum in elbette ibretler vardır.
Zümer (41) (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı (Kur'an'ı) insanlar in, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse, kendisi in girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin.
Zümer (36) Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (Allah'tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun in bir yol gösterici yoktur.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >