"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Şura (44) Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zâlimlerin, "Dünyaya dönmek in bir yol var mı?" dediklerini görürsün.
Şura (45) Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da, "İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır" diyecekler. İyi bilin ki zâlimler, sürekli bir azâp indedirler.
Şura (46) Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun in hbir çıkar yol yoktur.
Şura (47) Allah'tan, geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin in ne sığınacak bir yer vardır ne de (günahlarınızı), inkar edebilirsiniz!
Zuhruf (10) O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin in orada yollar var edendir.
Zuhruf (14) O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin in bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
Zuhruf (18) Süs erisinde (narin bir bimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah'a isnad ediyorlar?
Zuhruf (32) Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri in, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.
Zuhruf (40) Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık inde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?
Zuhruf (49) (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim in Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler.
Zuhruf (58) "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?" dediler. Bunu sadece seninle tartışmak in ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.
Zuhruf (60) Eğer dileseydik, inizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Zuhruf (63) İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak in geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."
Zuhruf (70) "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk inde cennete giriniz."
Zuhruf (71) Onlar in altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.
Zuhruf (73) Orada sizin in bol bol meyve var, onlardan yersiniz.
Zuhruf (75) Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap inde ümitsizdirler.
Duhan (9) Fakat onlar, şüphe inde eğlenip duruyorlar.
Duhan (33) Onlara, inde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Duhan (38) Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek in yaratmadık.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >