"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Saf (9) O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak in peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
Saf (11) Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin in çok hayırlıdır.
Saf (12) (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi inden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.
Cuma (2) O, ümmîlere, lerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık inde idiler.
Cuma (9) Ey iman edenler! Cuma günü namaz in çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin in daha hayırlıdır.
Münafikun (5) O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resülü sizin in bağışlama dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.
Münafikun (6) Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar in birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
Tegabun (5) Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar in elem dolu bir azap da vardır.
Tegabun (9) Toplanma vakti in Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu inden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
Tegabun (10) İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, inde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Tegabun (16) O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz in harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Talak (2) Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah in dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
Talak (6) Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak in kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin in (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.
Talak (11) İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak in size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, inden ırmaklar akan, inde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.
Tahrim (8) Ey iman edenler! Allah'a tenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, lerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim in tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler.
Mülk (2) O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak in ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Mülk (6) Rablerini inkar edenler in cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Mülk (9) Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah hbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık indesiniz' demiştik."
Mülk (12) Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar in bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
Mülk (20) Yahut Rahmân'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış indedirler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >