"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Beled (4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk inde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.
Şems (12) Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak in) ileri atılmıştı.
Şems (13) Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su me hakkını koruyun."
Leyl (7) Onun in kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
Leyl (18) Temizlenmek in malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
Leyl (20) O, h kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği in (yapar).
Duha (4) Muhakkak ki âhiret senin in dünyadan daha hayırlıdır.
Duha (8) Seni ihtiyaç inde bulup da zengin etmedi mi?
Tin (6) Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar in devamlı bir mükafat vardır.
Alak (7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü in mutlaka azgınlık eder.
Kadir (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş in iner de iner.
Beyyine (6) Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, inde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.
Beyyine (8) Rableri katında onların mükafatı, lerinden ırmaklar akan, lerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
Zilzal (3) Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, indekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,
Zilzal (6) O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi in bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Karia (7) Artık o, hoşnut olacağı bir hayat inde olacaktır.
Asr (2) Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan indedir.
Kureyş (4) Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı in, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.
Kevser (2) O Halde, Rabbin in namaz kıl, kurban kes.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59