"kur" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "kur" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 368

SURE ADI AYET
Ala (6) Sana kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
Ala (15) Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
Gaşiye (7) O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
Fecr (10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
Şems (9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
Kureyş (4) kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.
Kevser (2) O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Tebbet (1) Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19