"nas" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "nas" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 118

SURE ADI AYET
Kamer (21) Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!
Kamer (30) Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!
Cuma (10) Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
Münafikun (4) Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! nasıl da (haktan) çevriliyorlar!
Mülk (17) Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!
Mülk (18) Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!?
Kalem (36) Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?
Nuh (15) ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'
Nuh (16) ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'
Müzzemmil (17) Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?
Müddessir (19) Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!
Müddessir (20) Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!
Mutaffifın (36) nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!?
Gaşiye (17) Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
Gaşiye (18) Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
Gaşiye (19) Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
Gaşiye (20) Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
Fecr (23) Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6