"onu" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "onu" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 719

SURE ADI AYET
Müzzemmil (9) O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
Müzzemmil (16) Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Müddessir (17) Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.
Müddessir (26) Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım.
Kıyame (4) Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
Kıyame (16) (Ey Muhammed!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
Kıyame (17) Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
Kıyame (18) O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.
Kıyame (19) Sonra onu açıklamak da bize aittir.
Kıyame (38) Sonra bu, bir "alaka"3 oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
İnsan (2) Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
İnsan (3) Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.
İnsan (6) Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.
İnsan (26) Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.
Mürselat (22) Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.
Naziat (25) Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.
Naziat (27) (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? onu Allah kurmuştur.
Naziat (28) onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.
Naziat (39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sonraki Sayfa >