"r" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "r" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1218

SURE ADI AYET
Sad (61) Şöyle derler: "Ey rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha arr."
Sad (66) "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."
Sad (71) Hani, rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım."
Sad (72) "Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin."
Sad (79) İblis, "Ey rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi
Zümer (54) Azap size gelmeden önce rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Zümer (56) Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, "Allah'ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim" demesin.
Zümer (53) De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
Zümer (52) Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler varr.
Zümer (42) Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli birreye (ömürlerinin sonuna) kadarrakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler varr.
Zümer (40) De ki: "Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz!"
Zümer (38) Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette, "Allah", derler. De ki: "Peki söyleyin bakalım? Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler."
Zümer (34) Onlar için rableri katında diledikleri her şey varr. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.
Zümer (31) Sonra şüphesiz siz kıyamet günü rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz
Zümer (23) Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
Zümer (22) Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.
Zümer (21) rmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt varr.
Zümer (20) Fakat rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler varr. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. Allah vadinden dönmez.
Zümer (13) De ki: "Eğer ben rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."
Zümer (10) (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, "Ey iman eden kullarım! rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik varr. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Sonraki Sayfa >