"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Şuara (191) Şüphesiz senin rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
Şuara (192) Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin rabbi'nin indirmesidir.
Neml (19) Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!"
Neml (26) Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın rabbidir.
Neml (40) Kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm" dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için, rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."
Neml (44) Ona "köşke gir" denildi. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona "Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür" dedi. Belkıs, "Ey rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin rabbi olan Allah’a teslim oldum" dedi.
Neml (73) Şüphesiz senin rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.
Neml (74) Şüphesiz senin rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.
Neml (78) Şüphesiz senin rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.
Neml (92) De ki: "Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi." Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki: "Ben ancak uyarıcılardanım."
Neml (93) De ki: "Hamd Allah’a mahsustur. O âyetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir."
Kasas (21) Mûsâ korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar" dedi.
Kasas (22) (Şehirden çıkıp) Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım rabbim beni doğru yola iletir" dedi.
Kasas (30) Mûsâ, ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin rabbi olan Allah'ım."
Kasas (32) "Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermen için) rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler."
Kasas (33) Mûsâ, şöyle dedi: "Ey rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum."
Kasas (37) Mûsâ, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel) sonucunun kimin olacağını rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler" dedi.
Kasas (46) Yine biz (Mûsâ'ya) seslendiğimiz zaman Tûr'un yan tarafında da değildin. Fakat rabbinden bir rahmet olarak, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz.
Kasas (47) Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, "Ey rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü'minlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik.
Kasas (53) Kur'an kendilerine okunduğu zaman, "Ona inandık, şüphesiz o rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de müslümandık" derler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >