"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Saffat (99) İbrahim şöyle dedi: "Ben rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."
Saffat (100) "Ey rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."
Saffat (126) "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"
Saffat (149) Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları rabbinin de, erkek çocukları onların mı?
Saffat (180) Senin rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
Saffat (182) Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.
Sad (9) Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?
Sad (16) Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: "Ey rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!"
Sad (24) Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
Sad (33) Süleyman, "Gerçekten ben malı, rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim" dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, "Onları bana geri getirin" dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
Sad (35) Süleyman, "Ey rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!" dedi.
Sad (41) (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o, rabbine, "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti.
Sad (61) Şöyle derler: "Ey rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır."
Sad (66) "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."
Sad (71) Hani, rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım."
Sad (79) İblis, "Ey rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi
Zümer (54) Azap size gelmeden önce rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Zümer (56) Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, "Allah'ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim" demesin.
Zümer (31) Sonra şüphesiz siz kıyamet günü rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz
Zümer (22) Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >