"yalan" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "yalan" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 264

SURE ADI AYET
Mürselat (19) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (24) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (28) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (34) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (37) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (40) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (45) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (47) O gün vay yalanlayanların haline!
Mürselat (49) O gün vay yalanlayanların haline!
Nebe (28) Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
Nebe (35) Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
Naziat (21) Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti.
İnfitar (9) Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.
Mutaffifın (11) O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline!
İnşikak (22) Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar.
Büruc (19) Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
Şems (11) Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
Şems (14) Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
Leyl (10) Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
Leyl (16) O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa >