"Cehennem" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cehennem" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 165

SURE ADI AYET
Tevbe (35) O gün bunlar Cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, "İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı"! denilecek.
Tevbe (49) Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevketme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki Cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır.
Tevbe (63) Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı Cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir.
Tevbe (68) Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedî kalmak üzere Cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.
Tevbe (73) Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer Cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!
Tevbe (95) Yanlarına döndüğünüz zaman, kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak, varacakları yer de Cehennemdir.
Tevbe (109) Binâsını takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de Cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.
Tevbe (113) Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü'minlere.
Yunus (27) Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah(ın azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar Cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Hud (106) Mutsuz olanlara gelince; Cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.
Hud (119) Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, "Andolsun ki Cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım" sözü kesinleşti.
Rad (5) Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, "Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız?" demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar Cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Rad (18) Rablerinin emrine uyanlar için mükâfâtın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de Cehennemdir. O ne kötü yataktır!
Hicr (43) Şüphesiz Cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.
İbrahim (16) Hüsranın ardından da Cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir.
İbrahim (29) Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları Cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır!
Nahl (29) "Haydi, içinde ebedî kalacağınız Cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!"
Nahl (62) Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnad ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara Cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.
İsra (8) Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de (cezaya) döneriz. Biz Cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır.
İsra (18) Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da Cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Sayfa >