"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Fatır (11) Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişIli) eşler yaptı. Allah'ın Ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamIle kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verIlmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.
Fatır (3) Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O'ndan başka hiçbir Ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
Yasin (14) Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi Ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderIlmiş elçIleriz" dedIler.
Yasin (23) "Onu bırakıp da başka Ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar."
Yasin (67) Yine eğer dIleseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne Ileri gidebIlirler, ne geri dönebIlirlerdi.
Yasin (74) Belki kendIlerine yardım edIlir diye Allah'ı bırakıp da Ilahlar edindIler.
Yasin (75) Onlar Ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, Ilahlar onlara yardım edemezler.
Yasin (79) De ki: "Onları Ilk defa var eden dirIltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bIlendir."
Saffat (4) Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin Ilahınız gerçekten bir tek Ilahtır.
Saffat (35) Çünkü onlar, kendIlerine, "Allah'tan başka hiçbir Ilah yoktur" denIldiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.
Saffat (36) "Biz, deli bir şair için Ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.
Saffat (39) Siz ancak işlediklerinizin karşılığı Ile cezalandırılırsınız.
Saffat (59) "Nasıl, Ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edIlmeyecek miymiş?"
Saffat (86) "Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma Ilahlar mı istiyorsunuz?"
Saffat (112) Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak Ile de müjdeledik.
Saffat (118) Onları doğru yola Ilettik.
Saffat (158) Allah Ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendIlerinin Allah'ın huzuruna getirIleceklerini bIlirler.
Sad (5) "İlahları bir tek Ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!"
Sad (8) İçlerinden Ileri gelenler, "Gidin, Ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir (Kur'an) içimizden ona mı indirIldi?" diyerek kalkıp gittIler. Hayır, onlar benim Zikrimden (Kur'an'-dan) şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.
Sad (22) Hani Dâvûd'un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola Ilet" dedIler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >