"Peygamber" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Peygamber" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 333

SURE ADI AYET
Fatır (4) (Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, senden önce de nice Peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür.
Yasin (30) Yazık o kullara! Kendilerine bir Peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
Yasin (52) Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."
Yasin (69) Biz o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
Saffat (37) Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) Peygamberleri de tasdik etmiştir.
Saffat (112) Biz onu salihlerden bir Peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.
Saffat (123) Şüphesiz İlyas da Peygamberlerden idi.
Saffat (133) Şüphesiz Lût da Peygamberlerdendi.
Saffat (139) Şüphesiz Yûnus da Peygamberlerdendi.
Saffat (147) Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana Peygamber olarak gönderdik.
Saffat (171) Andolsun, Peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti
Saffat (181) Peygamberlere selam olsun.
Sad (13) Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi2 Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) gruplardı.
Sad (14) (O grupların) her biri Peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.
Zümer (65) Andolsun, sana ve senden önceki Peygamberlere şöyle vahyedildi: "Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun."
Zümer (69) Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
Zümer (71) İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran Peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.
Mümin (5) Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi Peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış, (gördüler)!
Mümin (22) Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.
Mümin (34) Andolsun, daha önce Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de, onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de, "Allah ondan sonra aslâ Peygamber göndermez" demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sonraki Sayfa >