"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Nisa (141) Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üstünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.
Nisa (142) Münafıklar, allah'ı aldatmaya çalışırlar. allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve allah'ı pek az anarlar.
Nisa (143) Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
Nisa (144) Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
Nisa (146) Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü'minlerle beraberdirler. allah mü'minlere büyük bir mükafat verecektir.
Nisa (147) Eğer şükreder ve iman ederseniz, allah size niye azab etsin ki? allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.
Nisa (148) allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Nisa (149) Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Nisa (151) Şüphesiz, allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır
Nisa (152) allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara allah mükafatlarını verecektir. allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Nisa (155) Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, allah'ın âyetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "kalplerimiz muhafazalıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkarları sebebiyle allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.
Nisa (157) Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz allah'ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
Nisa (158) Fakat allah onu kendisine yükseltmiştir. allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (161) Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.
Nisa (162) Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.
Nisa (164) Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. allah Mûsa ile de doğrudan konuştu.
Nisa (165) Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (166) Fakat allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak allah yeter.
Nisa (167) Şüphesiz inkar edenler, insanları allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.
Nisa (168) Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya) allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >