"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Ahzab (41) Ey iman edenler! allah'ı çokça zikredin.
Ahzab (43) O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. allah mü'minlere çok merhamet edendir.
Ahzab (44) allah'a kavuşacakları gün mü'minlere yönelik esenlik dileği "Selam" dır. allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır.
Ahzab (46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
Ahzab (47) Mü'minlere kendileri için allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.
Ahzab (48) Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve allah'a tevekkül et. Vekil olarak allah yeter.
Ahzab (50) Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü'minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber'e bağışlayan, Peygamber'in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü'min kadını da (sana helal kıldık.) Mü'minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Ahzab (51) Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. allah kalplerinizdekini bilir. allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
Ahzab (52) Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz allah her şeyi gözetleyendir.
Ahzab (53) Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber'i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu allah katında büyük bir günahtır.
Ahzab (54) Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Ahzab (55) Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları! allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz allah her şeye hakkıyla şahittir.
Ahzab (56) Şüphesiz allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.
Ahzab (57) Şüphesiz allah ve Resülünü incitenlere, allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.9
Ahzab (59) Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Ahzab (62) Daha önce gelip geçenler hakkında da allah'ın kanunu böyledir. allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın.
Ahzab (63) İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak allah katındadır." Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.
Ahzab (64) Şüphesiz allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.
Ahzab (66) Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, "Keşke allah'a ve Resül'e itaat edeydik" diyecekler.
Ahzab (69) Ey iman edenler! Siz Mûsâ'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Mûsâ allah katında itibarlı bir kimse idi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >