"bi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "bi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 3238

SURE ADI AYET
Duhan (15) biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.
Duhan (16) Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
Duhan (17) Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
Duhan (18) O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."
Duhan (19) "Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum."
Duhan (22) Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.
Duhan (24) "Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
Duhan (28) İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.
Duhan (31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Duhan (32) Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
Duhan (33) Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Duhan (35) Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. biz diriltilecek değiliz."
Duhan (38) biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.
Duhan (39) biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
Duhan (40) Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
Duhan (51) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.
Duhan (56) Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
Duhan (57) Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
Duhan (58) (Ey Muhammed!) biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.
Casiye (3) Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Sonraki Sayfa >