"bir" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "bir" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2370

SURE ADI AYET
Nebe (26) Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
Nebe (29) Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.
Nebe (34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
Nebe (35) Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
Nebe (38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Nebe (39) İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Nebe (40) Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
Naziat (7) Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
Naziat (8) O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.
Naziat (12) "Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.
Naziat (13) Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.
Naziat (14) birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
Naziat (26) Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
Naziat (32) Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
Naziat (33) Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.
Naziat (36) Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.
Naziat (46) Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
Abese (24) Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!
Abese (19) Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.
Abese (11) Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Sonraki Sayfa >