"onlar" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "onlar" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1994

SURE ADI AYET
Zuhruf (83) Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar.
Zuhruf (87) Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, "Allah" derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?
Zuhruf (89) Şimdilik sen onları hoş gör ve "size selam olsun" de. Yakında bilecekler.
Duhan (9) Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
Duhan (13) Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.
Duhan (16) onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
Duhan (17) Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
Duhan (24) "Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
Duhan (25) onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
Duhan (28) İşte böyle! onları başka bir topluma miras bıraktık.
Duhan (29) Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
Duhan (32) Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
Duhan (33) onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Duhan (37) Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
Duhan (39) Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
Duhan (54) İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
Duhan (56) Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
Duhan (59) Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.
Casiye (6) İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
Casiye (8) Kendisine Allah'ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sonraki Sayfa >