"onu" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "onu" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 719

SURE ADI AYET
Tur (30) Yoksa onlar, "O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz" mu diyorlar?
Tur (34) Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!
Necm (12) (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
Necm (15) Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
Necm (40) Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
Necm (58) onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
Kamer (15) Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?
Kamer (37) Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.
Vakıa (2) Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.
Vakıa (59) onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
Vakıa (64) onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
Vakıa (65) Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:
Vakıa (69) Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
Vakıa (70) Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..
Vakıa (72) onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
Vakıa (73) Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
Vakıa (83) Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!
Vakıa (87) Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!
Hadıd (11) Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır.
Hadıd (20) Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sonraki Sayfa >