"ANMA" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ANMA" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 12

SURE ADI AYET
Maide (91) Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı ANMAktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
Enam (138) Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: "Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır." Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını ANMAzlar. (Bütün bunları) Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır.
Rad (28) Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı ANMAkla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı ANMAkla huzur bulur.
Kehf (28) Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi ANMAktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
Ta Ha (14) "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni ANMAk için namaz kıl."
Ta Ha (42) "Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni ANMAkta gevşeklik göstermeyin."
Müminun (110) Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni ANMAyı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz.
Nur (37) Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah'ı ANMAktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.
Furkan (18) Onlar, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni ANMAyı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular" derler.
Ankebut (45) (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı ANMAk (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.
Sad (33) Süleyman, "Gerçekten ben malı, Rabbimi ANMAmı sağladığından dolayı çok severim" dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, "Onları bana geri getirin" dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
Mücadele (19) Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı ANMAyı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
1