"di" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "di" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 996

SURE ADI AYET
İnşikak (6) Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
İnşikak (12) "Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
Büruc (16) dilediğini mutlaka yapandır.
Tarık (8) Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
Ala (7) Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
Gaşiye (6) Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
Gaşiye (19) Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
Fecr (23) Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
Beled (10) Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?
Beled (6) "Yığınla mal harcadım" diyor.
Leyl (3) Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
İnşirah (7) Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
Beyyine (5) Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.
Hümeze (9) Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.
Kafirun (6) “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
Nasr (3) Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50