"Kıyamet" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Kıyamet" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 112

SURE ADI AYET
İsra (62) Yine demişti ki: "Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni Kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım."
İsra (97) Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Onları Kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.
Kehf (21) Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar ettik ki, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve Kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar (olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. (Bazıları), "Onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir" dediler. Duruma hakim olanlar ise, "Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız" dediler.
Kehf (105) Onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de Kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.
Meryem (75) (Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da Kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.
Meryem (95) Onlar(ın her biri) Kıyamet günü O'na tek başına gelecektir.
Ta Ha (100) Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, Kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.
Ta Ha (124) "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz."
Enbiya (47) Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
Enbiya (49) Onlar, görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar Kıyamet gününden de korkarlar.
Hac (1) Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü Kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Hac (7) Çünkü Kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.
Hac (9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona Kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
Hac (17) Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah Kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
Hac (55) İnkar edenler, kendilerine Kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlara kısır bir günün8 azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar.
Hac (69) Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda Kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir.
Müminun (16) Sonra yine muhakkak siz, Kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.
Furkan (11) Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.
Furkan (69) Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
Kasas (41) Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 Sonraki Sayfa >