"Kabir" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Kabir" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 11

SURE ADI AYET
Hac (7) Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah Kabirdeki kimseleri diriltecektir.
Furkan (3) (İnkar edenler), Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip Kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
Fatır (22) Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen Kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.
Yasin (51) Sûra üfürülür. Bir de bakarsın Kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler
Kaf (11) Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip Kabirlerden) çıkış da böyledir.
Kamer (7) O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi Kabirlerden çıkarlar.
Mümtehine (13) Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, Kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş6 bir toplumu dost edinmeyin.
İnfitar (4) Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,
Zilzal (6) O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük Kabirlerinden çıkacaklardır.
Adiyat (11) Acaba o bilmiyor mu ki, Kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.
Tekasür (2) Çoklukla övünmek sizi, Kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.
1