"Sapık" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Sapık" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 56

SURE ADI AYET
Fatiha (7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve Sapıklarınkine değil.
Bakara (16) İşte onlar, hidayete karşılık Sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.
Bakara (175) İşte bunlar hidayeti verip Sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
Bakara (256) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk Sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Al-i İmran (90) Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar Sapıkların ta kendileridir.
Al-i İmran (164) Andolsun, Allah, mü'minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir Sapıklık içinde idiler.
Nisa (27) Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir Sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Nisa (44) Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Nisa (60) (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tâğût'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir Sapıklığa düşürmek istiyor.
Nisa (116) Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir Sapıklığa düşmüştür.
Nisa (136) Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir Sapıklığa düşmüş olur.
Nisa (167) Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir Sapıklığa düşmüşlerdir.
Enam (77) Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de Sapıklardan olurum" dedi.
Enam (74) Hani İbrahim babası Âzer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir Sapıklık içinde görüyorum" demişti.
Araf (146) Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama Sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.
Araf (61) (Nûh onlara) şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir Sapıklık yok. Aksine ben, Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim."
Araf (60) Kavminin ileri gelenleri, "Biz seni açıkça bir Sapıklık içinde görüyoruz" dediler.
Araf (38) Allah şöyle der: "Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin." Her topluluk (arkasından gidip Sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, "Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver" derler. Allah der ki: "Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz."
Araf (30) Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da Sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.
Yunus (32) İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece Sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da (Hak'tan) döndürülüyorsunuz?
1 2 3 Sonraki Sayfa >