"ÜST" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ÜST" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 11

SURE ADI AYET
Nisa (104) Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. ÜSTelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Araf (114) Firavun, "Evet. ÜSTelik siz (ücretle de kalmayacaksınız) mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız" dedi.
Nahl (71) Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. ÜSTün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?
Muhammed (35) Sakın za'f göstermeyin. ÜSTün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
Kaf (6) ÜSTlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
Kaf (17) ÜSTelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.
Rahman (35) ÜSTünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
Vakıa (54) ÜSTüne de o kaynar sudan içeceksiniz.
Mülk (19) ÜSTlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.
İnsan (21) ÜSTlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.
Nebe (12) ÜSTünüze yedi sağlam gök bina ettik.
1