"Akıl" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Akıl" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 37

SURE ADI AYET
Bakara (13) Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de Akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl Akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.
Bakara (76) Onlar iman edenlerle karşılaşınca, "İman ettik" derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: "Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi, Allah'ın (Tevrat'ta) size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? (Bu kadarcık şeye) Akıl erdiremiyor musunuz?"
Bakara (179) Ey Akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.
Bakara (197) Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey Akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.
Bakara (269) Allah hikmeti7 dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak Akıl sahipleri anlar.
Al-i İmran (7) O, sana Kitab'ı indirendir. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bu inceliği) ancak Akıl sahipleri düşünüp anlar.
Al-i İmran (190) Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim Akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.
Maide (13) İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
Maide (14) "Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!
Maide (58) Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların Akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
Maide (100) (Ey Muhammed!) De ki: "Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile." Ey Akıl sahipleri Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Enam (136) Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O'na bir pay ayırdılar ve Akıllarınca, "Şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için" dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor... Ne kötü hükmediyorlar!
Enam (32) Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ Akıllanmayacak mısınız?
Araf (66) Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: "Şüphesiz, biz seni Akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz."
Araf (67) Hûd şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende Akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim."
Enfal (22) Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, Akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.
Yunus (42) Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele Akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin?
Yunus (100) Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı Akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.
Yusuf (2) Biz onu, Akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Yusuf (111) Andolsun ki, onların kıssalarında Akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir.
1 2 Sonraki Sayfa >