"Alıy" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Alıy" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 4

SURE ADI AYET
Nisa (44) Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın Alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Araf (3) Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt Alıyorsunuz!
Yusuf (94) Kervan (Mısır'dan) ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf'un kokusunu Alıyorum" dedi.
Saffat (14) Bir mucize gördükleri zaman onu alaya Alıyorlar.
1