"Fayda vermez" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Fayda vermez" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 10

SURE ADI AYET
Nisa (34) Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar Fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
Enam (158) (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbi'nin gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbi'nin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günki) imanı Fayda vermez. De ki: "Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz."
Enfal (19) (Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç Fayda vermez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Hud (34) Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size Fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz.
Ta Ha (109) O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati Fayda vermez.
Mümin (52) O gün zalimlere, mazeretleri Fayda vermez. Lânet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
Zuhruf (39) Onlara, "(Bu temenniniz) bugün size asla Fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız" denir.
Casiye (10) Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir Fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.
Müddessir (48) Artık şefaatçilerin şefaati onlara Fayda vermez.
Leyl (11) Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona Fayda vermez.
1