"lût" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "lût" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 32

SURE ADI AYET
Enam (86) İsmail'i, Elyasa'ı, Yûnus'u ve lût'u da hidayete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.
Araf (80) lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?"
Hud (70) Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: "Korkma, çünkü biz lût kavmine gönderildik."
Hud (74) İbrahim'in korkusu gidip, kendisine müjde gelince lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı.
Hud (77) Elçilerimiz lût'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve "Bu çok zor bir gün" dedi.
Hud (78) Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. lût dedi ki: "Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikahlanmanız) sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?"
Hud (81) Konukları şöyle dedi: "Ey lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!"
Hud (89) "Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin, yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) lût kavmi sizden uzak değildir."
Hicr (71) lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi.
Hicr (72) (Melekler lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler.
Hicr (68) lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."
Hicr (60) lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik."
Hicr (62) Elçiler (melekler) lût'un ailesine gelince lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.
Enbiya (71) Onu lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
Enbiya (74) Biz lût'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idiler.
Hac (44) İbrahim'in kavmi ile lût'un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış, (gördüler).
Şuara (160) lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
Şuara (161) Hani kardeşleri lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"
Şuara (167) Dediler ki: "Ey lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!"
Şuara (168) lût şöyle dedi: "Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım."
1 2 Sonraki Sayfa >