"rabbidir" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbidir" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 15

SURE ADI AYET
Kehf (15) Kalkıp da, "Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?" dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.
Meryem (65) (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
Enbiya (56) İbrahim dedi ki: "Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim."
Müminun (116) Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın rabbidir.
Şuara (24) Mûsâ, "O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."
Şuara (26) Mûsâ, "O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da rabbidir" dedi.
Şuara (28) Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi.
Neml (26) Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın rabbidir.
Saffat (5) O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir. Doğuların da (Batıların da) rabbidir.
Sad (66) "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."
Fussilet (9) De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin rabbidir."
Duhan (8) Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da rabbidir.
Necm (49) Şüphesiz O, "Şi'râ'nın rabbidir.
Rahman (17) O iki doğunun ve iki batının rabbidir.
Müzzemmil (9) O, doğunun da batının da rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
1