"Ahiret" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Ahiret" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 139

SURE ADI AYET
Ta Ha (110) O, önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve Ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahmân'ı kuşatamaz.
Ta Ha (127) Haddi aşan ve Rabbi'nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz Ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
Hac (11) İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, Ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
Hac (15) Her kim ona (Muhammed'e) Allah'ın dünyada ve Ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yöntem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?
Müminun (33) O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, Ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor."
Müminun (74) Fakat Ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar.
Nur (2) Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve Ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
Nur (14) Eğer size dünya ve Ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!
Nur (19) İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve Ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Nur (24) İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve Ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.
Neml (5) Onlar, azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar Ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
Neml (4) Şüphesiz, Ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.
Neml (3) Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml (66) Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile)onlara peşpeşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar Ahiretten yana kördürler.
Kasas (70) O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da Ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Kasas (77) "Allah'ın sana verdiği şeylerde Ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez."
Kasas (83) İşte Ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.
Ankebut (27) O'na (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, Ahirette de salih kimselerdendir.
Ankebut (36) Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" dedi.
Ankebut (64) Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >