"kur" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "kur" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 368

SURE ADI AYET
Hakka (50) Şüphesiz kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
Hakka (51) Şüphesiz kur'an gerçek kesin bilgidir.
Mearic (14) Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.
Nuh (22) "Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Müzzemmil (4) Yahut buna biraz ekle. kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
İnsan (13) Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.
İnsan (23) Şüphe yok ki, kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.
Mürselat (39) Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun!
Nebe (34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
Naziat (27) (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
Tekvir (22) (Ey kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
Tekvir (25) kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
İnfitar (16) Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
İnşikak (21) Onlara kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
Büruc (21) Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir kur'an'dır.
Tarık (13) Şüphesiz o kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.
Tarık (15) Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
Tarık (16) Ben de bir tuzak kurarım.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sonraki Sayfa >