"yara" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "yara" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 380

SURE ADI AYET
Abese (32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
Abese (19) Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.
Abese (18) Allah onu hangi şeyden yarattı?
İnfitar (1) Gök yarıldığı zaman,
İnfitar (8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
Mutaffifın (26) Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.
İnşikak (2) Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
İnşikak (5) Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
Büruc (13) Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
Tarık (5) Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
Tarık (6) Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
Tarık (12) Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
Ala (2) O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.
Gaşiye (17) Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
Beled (4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.
Leyl (3) Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
Tin (4) Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Alak (2) yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak" dan yarattı.
Beyyine (6) Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.
Beyyine (7) Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19