"Cin" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cin" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 39

SURE ADI AYET
Sebe (13) Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.
Sebe (14) Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca Cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.
Sebe (41) (Melekler) derler ki: "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar Cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu Cinlere inanıyordu."
Sebe (46) (Ey Muhammed!) De ki: "Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de Cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır."
Saffat (158) Allah ile Cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa Cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.
Fussilet (25) Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan Cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.
Fussilet (29) (Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: "Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar."
Ahkaf (18) İşte onlar, kendilerinden önce Cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.
Ahkaf (29) Hani Kur'an'ı dinlemek üzere Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine, "Susun!" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.
Zariyat (56) Ben Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Rahman (31) Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey Cinler ve insanlar!
Rahman (33) Ey Cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
Rahman (39) İşte o gün ne insana, ne Cine günahı sorulmayacak.
Rahman (56) Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir Cin dokunmuştur.
Rahman (74) Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir Cin dokunmuştur.
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana Cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Cin (5) "Şüphesiz biz, insanların ve Cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."
Cin (6) "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, Cinlerden bazılarına sığınırlardı da, Cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı."
Cin (19) "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında Cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."
< Önceki Sayfa 1 2