"d" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "d" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 4113

SURE ADI AYET
Tarık (16) Ben de bir tuzak kurarım.
Ala (2) O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.
Ala (5) O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.
Ala (7) Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
Ala (10) Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.
Ala (13) Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.
Ala (16) Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
Ala (17) Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.
Ala (19) Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardır.
Gaşiye (1) dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
Gaşiye (5) Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
Gaşiye (6) Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
Gaşiye (7) O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
Gaşiye (9) Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
Gaşiye (17) deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
Gaşiye (19) dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
Gaşiye (22) Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
Gaşiye (25) Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
Gaşiye (26) Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Fecr (5) Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Sonraki Sayfa >