"o" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "o" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 4258

SURE ADI AYET
Duhan (14) Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.
Duhan (16) onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
Duhan (17) Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
Duhan (18) o şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."
Duhan (20) "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."
Duhan (24) "Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
Duhan (25) onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
Duhan (28) İşte böyle! onları başka bir topluma miras bıraktık.
Duhan (29) Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
Duhan (31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Duhan (32) Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
Duhan (33) onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Duhan (37) Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
Duhan (39) Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
Duhan (41) o gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
Duhan (42) Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
Duhan (46) o, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.
Duhan (47) (Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."
Duhan (53) İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
Duhan (54) İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Sonraki Sayfa >