"onun" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "onun" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 336

SURE ADI AYET
Hakka (46) Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
Cin (19) "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."
Kıyame (4) Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
Kıyame (18) O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.
Naziat (39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.
Naziat (41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.
Naziat (44) onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.
Abese (7) (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!
Mutaffifın (26) onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.
Fecr (26) onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
Şems (1) Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
Şems (13) Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
Leyl (7) onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
Zilzal (7) Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
Zilzal (8) Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Karia (9) İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17