"sizi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "sizi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 577

SURE ADI AYET
Nuh (20) ‘Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' "
Cin (7) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
İnsan (22) Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."
Mürselat (20) Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?
Mürselat (38) Bu, hüküm ve ayırma günüdür. sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.
Nebe (40) Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
Naziat (24) "Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.
Naziat (27) (Ey inkarcılar!) sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
Naziat (33) Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.
Abese (32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
Tekvir (22) (Ey Kureyşliler!) sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
Leyl (4) Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
Leyl (14) sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
Tekasür (2) Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.
Kafirun (2) "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."
Kafirun (4) "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29